Taniec Magurski - Vladyslav Sendecki & Atom String Quartet


atom_string_quartet_fot._bartosz_kania-piotr_gamdzyk
© Vladyslav “Adzik” Sendecki